Основи філософських знань (ПМ-1)

  1. Семінарське заняття. Типологія видів практики: виробничої, соціальної, політичної, духовної. Діяльність, практика, праця. Ідеальне упередження (антиципація) результатів практики та її соціальних наслідків.

  2. 2.Практика як основа і мета розвитку людського пізнання. Практика і творчість. Буття у світі як онтологічна передумова людини.Витоки проблеми буття взагалі.

  3. Життєвий світ як соціум. Діяльність, свідомість, розуміння, спілкування. Проблема життя і смерті як предмет емоційного сприйняття і філософських роздумів. Гіпотези життя після смерті. Сучасні концепції трансцендування та “трансценденції”.

 

                                      Продовження дистанційної роботи:

  1. .Опрацювати тему «Пізнання» та дати відповіді на питання:Пізнання в контексті людського існування. 2.Суб’єкт і об’єкт пізнання. 3.Дві концепції пізнавального процесу.
  2. Форми пізнавальної діяльності. Буденне, релігійне, художнє пізнання. Наука як спеціалізована форма пізнавальної діяльності.
  3. Філософія і методологія науки про істину та її критерії. Особливості соціального пізнання, його концепції. Співвідношення пізнання та оцінки.

Дати визначення поняттям та опрацювати питання

Опрацювати питання та відповіді надсилати на електронну пошту: soef@ukr.net

Просмотров: 43