Основи інформатики та комп’ютерної техніки (ПМ-1)

Викладач: Миронова Олена Юріївна

e-mail: olena_mironova@yahoo.com

Мета та завдання викладання навчальної дисципліни є опанування знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, збереженням, поданням і передаванням. На основі здобутих знань майбутні фахівці мають можливість ефективно використовувати сучасні прикладні програмні продукти у професійній діяльності, а сформовані навички роботи на персональному комп’ютері дадуть змогу самостійно опановувати нові програмні засоби.

І семестр

Блок змістових модулів 1. Апаратні та програмні засоби персональних комп’ютерів

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інформатики

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom.

Тема: Інформатика: предмет та завдання. Поняття про інформацію.
Час: 8 вересня. 2022 14:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/76934418014?pwd=p6MpkayzFhSylYAH42uiMymOwPPXa1.1

Ідентифікатор конференції: 769 3441 8014
Код доступа: 7aXvUa

Шановні здобувачі освіти Пм-1, пройдіть тест з Інформатики, тема “Інформатика. Інформаційні системи та технології”.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1516897

Завдання для самоперевірки:

Завдання для самоперевірки:

Змістовий модуль 2. Робота в операційній системі Windows

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію : Zoom. Тема: Загальні  характеристики графічного інтерфейсу Windows. Допоміжні програми ОС Windows.

Час: 22 вересня. 2022 09:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/73086281369?pwd=6bloMwu94hmRN7ILXqtPaPea6znaxI.1

Ідентифікатор конференції: 730 8628 1369
Код доступа: sVn0H9

1.Windows 10 – Робочий Стіл
Windows 10 – Меню Пуск
Windows 10 – Плитки в меню Пуск
Windows 10 – Універсальні Програми Windows

Шановні учні Пм-1 пройдіть тест з Інформатики, тема “Робота в ОС Windows”. 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4811464

Миронова О.Ю запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom.

Тема: Практична робота 1 “Операційна система Windows. Стандартні прогами ОС Windows”.
Час: 29 вересня. 2022 09:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/75685205761?pwd=CNGEEQ9tJ8duUQripkCXbNcFMAZdeb.1

Ідентифікатор конференції: 756 8520 5761
Код доступа: H1ucbf

Завдання для самоперевірки:

Завдання для самоперевірки:

Змістовий модуль 3. Використання комп’ютерної техніки

Завдання для самоперевірки:

Блок змістових модулів 2. Мережні технології

Змістовий модуль 4. Робота в одноранговій локальній мережі

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію : Zoom. Тема: Основні поняття про комп’ютерні мережі.

Час: 6 жовтня. 2022 09:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/73447193281?pwd=elVE7XD7E42ZksNaKb3FBBPdxbEb1k.1

Ідентифікатор конференції: 734 4719 3281
Код доступа: 0e7pJ9

Шановні здобувачі освіти, пройдіть тестування з теми Основні поняття про комп’ютерні мережі

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=187351

Змістовий модуль 5. Використання всесвітньої мережі Internet

Завдання для самоперевірки:

Блок змістових модулів 3. Системи обробки тексту

Змістовий модуль 6. Принципи  роботи в текстовому редакторі Word

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom.

Тема: Головне вікно MS Word. Основні операції з текстовими документами.
Час: 28 жовтня. 2022 11:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/73812087610?pwd=bYfuWVTZ1W5VmwdossRN9esyWhIai9.1

Ідентифікатор конференції: 738 1208 7610
Код доступа: AhJy98

Шановні здобувачі освіти пройдіть тестування з теми Головне вікно  MS Word. Основні операції з текстовими документами.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7678465

Word запуск і вікно програми
Word – введення тексту
Збереження документа у Word

Завдання для самоперевірки:

Змістовий модуль 7. Виконання форматування тексту в текстовому редакторі Word

Word – редагування шрифта
Редагування абзацу у Word’і

Шановні здобувачі освіти долучайтеся до тестування з теми Форматування символів, форматування абзаців в текстовому процесорі Word.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8402737

Завдання для самоперевірки:

ІІ Семестр

 Миронова О.Ю. запрошує вас на конференцію: Zoom.
Тема: “Основи інформатики та комп’ютерна техніка”. 

Час: 20 січня. 2023 10:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/73939278572?pwd=h8R6XE31r1ukxXgJ3kF4TrmnrWEsmN.1

Ідентифікатор конференції: 739 3927 8572
Код доступа: Mgy5Tr

Налаштування параметрів сторінки
Колонтитули у Word
Нумерація сторінок у Word
Виноски у Word
Шановні учні! Пройдіть тестування з “Форматування сторінок”. 
 
 

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Практична робота №3-4 «Форматування текстових документів». 

Час: 27 січня. 2023 10:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/77459703404?pwd=DlwLF24Negq938jIT4SrYVJPZPH5I7.1

Ідентифікатор конеренції: 774 5970 3404
Код доступа: 6zLVWE

Змістовий модуль 8. Використання спеціальних можливостей програми Word

 Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom.

Тема: Створення таблиць, графічних об’єктів, математичних формул, побудова діаграм, змісту. Перевірка помилок в документі.
Час: 31 січня. 2023 09:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/76725053256?pwd=ajgaqONMno5RfTAZ3aSnjooDH1tzYX.1

Ідентифікатор конференції: 767 2505 3256
Код доступа: YSwV12

Таблиці у Word

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Таблиці у Word”.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5877166

Зображення у Word

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Списки у Word

Час: 7 лютого. 2023 11:00 Київ 

https://us04web.zoom.us/j/71400400727?pwd=4O5hWaHTDRZxjbYJLvFqkXzgqS15a0.1

Ідентифікатор конференції: 714 0040 0727 Код доступа: LYC2P2

Створення списків у Word

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Списки у Word”

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9063660

Блок змістових модулів 4. Системи табличного оброблення даних

Змістовий модуль 9. Робота з електронними таблицями в Excel

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom.

Тема: Вікно програми Excel
Час: 23 лютого. 2023 10:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/78325235781?pwd=k5QFtLBUufMUnh2WmaM2dZfgmqvca9.1

Ідентифікатор конференції: 783 2523 5781
Код доступа: dDw8Mm

Excel – Запуск і Вікно Програми
Excel – Аркуш, Стовпець, Рядок, Комірка, Діапазон, Відображення Аркуша
Excel – Навігація по аркуші і швидке внесення даних в Екселі

Завдання для самоперевірки

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Інтерфейс MS Excel”. 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1194369

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom.

Тема: Редагування даних в таблицях
Час: 7 березня. 2023 10:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/78016024285?pwd=RZnIFPWJvdaeFGix7gm2zAmnlUKuit.1

Ідентифікатор конференції: 780 1602 4285
Код доступа: 0XafFk

Excel – Редагування даних і Облаштування таблиці

Завдання для самоперевірки

Змістовий модуль 10. Виконання розрахунків в Excel

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Виконання розрахунків в Excel

Час: 14 березня. 2023 10:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/75086329759?pwd=U6VlfaEGEraC0JxV7DtznfLgKNI5Gb.1

Ідентифікатор конференції: 750 8632 9759
Код доступа: QDrk6k

Excel – Форматування і Стилі, Умовне Форматування
Excel – Опрацювання Даних з використанням Функцій
Excel – Опрацювання Даних з використанням Функцій та Формул (продовження)
Функції та формули (додаткові і розширені можливості в Excel)

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Формули та функції в MS Excel”. 

https://vseosvita.ua/test/start/xtz139

Завдання для самоперевірки:

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Практична робота 7-8 “Виконання обчислень та розрахунків в Excel”

Час: 11 квітня. 2022 15:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/71952300257?pwd=acOl_4kaVRoQ_Icg4gDUPAEMaoHvtj.1

Ідентифікатор конференції: 719 5230 0257
Код доступа: aT4iCn

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Побудова діаграм і графіків функцій в середовищі Excel

Час: 23 квітня. 2022 10:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/78338640858?pwd=OfStetYqLQSyawgZmmTB6W2lW8mXqt.1

Ідентифікатор конференції: 783 3864 0858
Код доступа: EFi5AE

Побудова діаграм і графіків функцій в середовищі Excel

Завдання для самоперевірки:

Змістовий модуль 11. Системи управління базами даних в пакеті Microsoft Office

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Введення в базу даних.

Час: 16 березня. 2023 10:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/75608705965?pwd=MFBogrsY4te9G9f6go9pXeqCOC4w9A.1

Ідентифікатор конференції: 756 0870 5965
Код доступа: 5ms3uw

Що таке База Даних
Для чого потрібні бази даних
Що таке Реляційна База Даних
Як Бази Даних використовують в комп’ютерних системах

Шановні здобувачі освіти, пройдіть тестування з  теми “Введення в базу даних”

https://vseosvita.ua/test/start/akq283

Просмотров: 530